موزیک ویدیوی «سفارشی» صدای یاس از تم بلاگ

موزیک ویدیوی «سفارشی» با صدای یاس را در هفدانگ ببینید. قطعهٔ «سفارشی» نگاهی انتقادی به جریان بازار موسیقی ایران دارد. www.hafdang.com
25 فروردین 1398
تم بلاگ
loading...