تحلیل ۱ میلیون توییت فارسی؛ کاربران توییتر در سال 98 چه گفتند؟ از تم بلاگ

توییتر فارسی در سال 98 داستان پرفراز و نشیبی داشت؛ داستانی بیشتر از جنس سیاسی و سپس اجتماعی و اقتصادی. در روزهای پایانی سال 98، در دیجیاتو تصمیم گرفتیم تا با همراهی «واکاویک»، سرویس پردازش هوشمند متن، تحلیلی داشته باشیم بر ترندها و اتفاقات مهمی که توییتر فارسی در سال 98؛ این تحلیل بیشتر از یک ماه به طول انجامید و در این فرآیند یک میلیون توییت مهم توییتر فارسی مورد بررسی قرار گرفت.
18 اردیبهشت 1398
تم بلاگ
loading...