بهنام صفوی مرحوم همسرش در برنامه علی ضیا از تم بلاگ

مرحوم بهنام صفوی در برنامه علی ضیا: بزرگ ترین هدیه زندگیم حضور همسرمه چند سال قبل بهنام صفوي و همسرش مهمان برنامه ما بودند و چقدر پر انرژي و شاد و همه چي خوب بود، قدر لحظه ها رو بدونيم. زندكي ارزش هيچي رو نداره
25 اردیبهشت 1398
تم بلاگ
loading...